About Us

L'OCEAN

- ค.ศ. 1976 เปิดบริษัทชื่อ Ginseng Cosmetic โดยได้รับใบอนุญาตหมายเลข 79 จาก อ.ย. ประเทศเกาหลีใต้

- ค.ศ. 1987 ได้รับใบอนุญาตหมายเลข 118 จาก อ.ย. ประเทศเกาหลีใต้

- ค.ศ. 1989 Seoul Bank ได้ยอมรับให้เป็นบริษัทขนาดกลาง

- ค.ศ. 1990 ได้รับใบอนุญาตการส่งออกหมายเลข 692 จากอ.ย. ประเทศเกาหลีใต้ และ ได้รับ FDA(อ.ย. สหรัฐอเมริกา ) ในการนำสินค้าเข้าสู่ประเทศ-สหรัฐอเมริกา

- ค.ศ. 1993 ได้สร้างโรงงานเพิ่มอีก 1 แห่ง และเริ่มธุรกิจการทำเครื่องสำอางและส่งออกไปยังประเทศบราซิล

- ค.ศ. 1996 ส่งออกไปยังประเทศจีน

- ค.ศ. 1998 เป็นบริษัทท๊อปไฟว์ของประเทศเกาหลีใต้

- ค.ศ. 2000 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท L'ocean - ค.ศ. 2004 ส่งออกไปประเทศมองโกล

- ค.ศ. 2005 ส่งออกไปประเทศอิหร่าน - ค.ศ. 2006 ผลิตเครื่องสำอางให้กับบริษัทเครื่องสำอางชั้นนำหลายแห่ง

- ค.ศ. 2008 ผลิตสินค้าเครื่องสำอางใหม่อีกหลายชนิด เช่น Marble Blusher และได้ส่งออกไปอีกกว่า 10 ประเทศ เช่น จีน รัสเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ และไทยเป็นต้น

- ค.ศ. 2011 ได้รับรางวัล "Brand Award" สาขาเครื่องสำอางดีเด่นของประเทศเกาหลี

- ค.ศ. 2012 เริ่มมีการนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยอยู่บ้าง

- ค.ศ. 2015 มีการจัดจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยบริษัท  โลเซอัน (ประเทศไทย) เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย รวมถึงมีการวางจำหน่ายไป 25 ประเทศทั่วโลก

 

locean.th@gmail.com
02-512-5055
681/30 ถนน ลาดพร้าว แขวง จอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900